Diyabetik Ayak Yarası

Diyabetik ayak yarası (DAY), Diabetes Mellitus’un (DM) sık görülen kronik komplikasyonlarından bir tanesidir. DM’li hastaların yaşamları boyunca yaklaşık %12-15 arasında DAY gelişme ihtimali vardır.

DAY gelişimde önemli faktörler; hiperglisemi, periferik arter hastalığı ve nöropatidir. DAY’da tedavide öncelikli olarak yaranın temizlenmesi, nekrotik dokunun yaradan uzaklaştırılması, yaranın kemik ile ilişkisine bakılması ve alınan derin dokunun kültüre gönderilmesi gerekir.

DAY hastaları multidisipliner yaklaşım ile değerlendirilmelidir, Yaranın günlük bakımı ve pansumanı, uygun antibiyotik tedavisi, ayağı basınçtan koruma ve sıkı bir glisemik kontrol öncelikli temel tedavidir. Bunun dışında hipertansiyon(HT), hiperlipidemi kontrol altına alınmalı, sigara bıraktırılmalıdır(1,2). DM, tüm dünyada ve ülkemizde genel bir sağlık sorunudur.

İlerleyen yıllarda diyabetli kişi sayısının artacağı alarmı verilmektedir. Diyabetli sayısının artması beraberinde komplikasyonlarını da birlikte getirecektir. Asıl tedavinin koruyucu hekimlik ve komplikasyonların önlenmesi olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

DM’li hastaların yaşamları boyunca, yaklaşık %12-15’inde DAY geliştiği, travma dışı ayak amputasyonlarının %40-60’nın DAY nedeniyle yapıldığı bildirilmektedir(3).

DAY’da tedavi hastaların eğitimi ve ayak bakımı, yara bakımı ve gereğinde debridman, glisemik kontrol, revaskülarizasyon, enfeksiyon varlığında antibiyoterapi ve bazende hayatı tehdit eden ayak yarasının uzaklaştırılması yani majör veya minör amputasyonu içerir Ayağında yeni ülser saptanan diyabetlilerde rölatif ölüm riskinin yaklaşık 2.5 kat arttığı gösterilmiştir (4,5).

Kaynaklar

  1. Lipsky, B.A., et al., 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clinical infectious diseases, 2012. 54(12): p. e132-e173.
  2. Snyder, R.J., et al., Consensus recommendations on advancing the standard of care for treating neuropathic foot ulcers in patients with diabetes. Ostomy Wound Manage, 2010. 56(4 Suppl): p. S1-24.
  3. AJM Boulton, P.C., G Rayman. , The Foot in Diabetes. Diabetes in Practice ed. V.W. Sons. 2006, Chicester.
  4. Game, F., et al., A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes/metabolism research and reviews, 2012. 28(S1): p. 119-141.
  5. Löndahl, M., Hyperbaric oxygen therapy as adjunctive treatment for diabetic foot ulcers. Int J Low Extrem Wounds., 2013. 12(2): p. 152-157.