Kronik Yara

Belirli bir zaman içerisinde iyileşmeyen (1-2 ay) ve genelde tekrar eden yaralara kronik yara denir.

Bu yaralar en sık olarak diyabetlilerde oluşmakla birlikte venöz ülser, arteriyel yetmezlik ve yumuşak dokunun radyoterapi nekrozu zemininde gelişen yaralar, cerrahi girişim sonrası iyileşme problemi oluşan yaralar ve yatalak hastalarda basıya bağlı yaralarda kronik yaralara yol açmaktadır.